Dotacja do 300 tyś PLN na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Program skierowany do firm z całej Polski bez względu na branżę czy wielkość firmy!

Dotacja sfinansuje:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

 

Struktura finansowa

Dotacja jest wypłacana w formie 60% zaliczki  a pozostała kwota wypłacana jest w formie refundacji.

Uwaga – kwota 299.000 PLN to kwota brutto dotacji – zakupy wynosić więc mogą 373.000 PLN brutto

Otrzymaj szczegółowy opis listy zakupów wraz z wzorem umowy - zostaw kontakt, oddzwonimy. Do niczego nie jesteś zobowiązany zostawiając kontakt.