Dotacja Horeca 2024

Hotel, restauracja, muzeum? Dotacja 540 tys zł już wkrótce jeśli odczułeś skutki pandemii!

Kwota dofinansowania:

540 tys zł co stanowi 90% z maksymalnej kwoty inwestycji tj. 600 tys. zł!

Wymagania

Spadki przychodów o 30%

  1. Rok 2019 do 2020
  2. 2020 do 2021

Wymagana działalność firmy z zakresów PKD opisanych niżej.

Na co:

  1. Rozbudowę bazy usługowej lub produkcyjnej
  2. Zakup maszyn i urządzeń
  3. Realizację „zielonej” transformacji (GOZ, OZE)Zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (w tym oprogramowania)

Celem programu jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności oraz dostosowania się do zmieniających się trendów na rynku usług i turystyki.

Sprawdź swoje kody PKD:

1. Dział 55: ZAKWATEROWANIE
• Hotele i podobne obiekty zakwaterowania: 55.10.Z
• Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania: 55.20.Z
• Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe: 55.30.Z

2. Dział 56: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
• Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne: 56.10.A
• Ruchome placówki gastronomiczne: 56.10.B
• Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering): 56.21.Z
• Pozostała usługowa działalność gastronomiczna: 56.29.Z
• Przygotowywanie i podawanie napojów: 56.30.Z

3. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW: 59.14.Z
4. Dział 77: WYNAJEM I DZIERŻAWA
• Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego: 77.21.Z
• Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego: 77.34.Z
• Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego: 77.35.Z
5. Dział 79: DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
• Działalność agentów turystycznych: 79.11.A
• Działalność pośredników turystycznych: 79.11.B
• Działalność organizatorów turystyki: 79.12.Z
• Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych: 79.90.A
• Działalność w zakresie informacji turystycznej: 79.90.B
• Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana: 79.90.C

6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów: 82.30.Z
7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych: 85.51.Z
8. Dział 91: DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ**
• Działalność muzeów: 91.02.Z
• Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych: 91.03.Z
• Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody: 91.04.Z
• Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej: 96.04.Z

 

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies są stosowane w szczególności w celach prawidłowego świadczenia usług, analiz, statystyk. Więcej informacji o tym, a także o możliwości zmiany ustawień i uzyskasz w Polityce Prywatności Polityka Prywatności and Regulamin

Verified by MonsterInsights