Uzyskaj nawet dwa granty!

Program skierowany do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu małopolski !

 

 

 

Kwoty:

Bony Sukcesu to program pozwalający na sfinansowanie dwóch wydatków o charakterze specjalistycznym do kwoty 20.000 PLN netto każdy, dofinansowanych odpowiednio w 90% i 80% (czyli 85% dla dwóch grantów)

Terminy:

Nabór jest realizowany w systemie ciągłym maksymalnie do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania środków! Nie zwlekaj!

Na co:

Dotacja obejmuje działania:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 •  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
 •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 •  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 •  opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Uwaga –  z dotacji nie można sfinansować doradztwa mającego charakter bieżący lub operacyjny.

Forma wypłaty:

Dotacja jest wypłacana w formie refundacji, co oznacza, że do wypłaty dotacji konieczne jest wcześniejsze uregulowanie zapłaty za usługę doradczą.

Przebieg procesu:

 1. Złożenie ankiety analitycznej (przygotowuje nasz zespół).
 2. Uzgodnienie ankiety i usług z klientem operatorem (MARR S.A.) (przygotowuje nasz zespół).
 3. Złożenie oficjalnego wniosku gdzie zaakceptowany jest już budżet i zakres usługi doradczej. (przygotowuje nasz zespół).
 4. Zawarcie umowy o dotację.
 5. Realizacja usługi (przygotowuje nasz zespół).
 6. Potwierdzenie wykonania usługi wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych (przygotowuje nasz zespół).
 7. Zapłata za usługę (wykonuje klient :))
 8. Złożenie rozliczenia (przygotowuje nasz zespół).
 9. Refundacja usługi (z MARR S.A z w ramach
  Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa
  Małopolskiego 2014-2020).

Otrzymaj szczegółowy opis wraz z wzorem umowy - zostaw kontakt, oddzwonimy. Do niczego nie jesteś zobowiązany zostawiając kontakt.

Przebieg procesu