Akademia Menadżera 3.0

Dotacja Akademia Menadżera 3.0

Program skierowany firm świadomych konieczności transformacji cyfrowej, chcących wdrożyć narzędzia dla dające swym menadżerom możliwość pracy zdalnej, zarządzania zespołami czy kontroli wykonania zadań. :

Usługa podzielona jest na dwa obszary:

1. Diagnoza potrzeb wyceniana w kwocie [szkic] zł netto
2. Usługa szkoleniowa – w pozostałej kwocie wartości usługi.

Dotacja jest wypłacana w formie refundacji 80% – 100% kosztów netto  po zakończeniu cyklu szkoleniowego i przedłożeniu kompletnej dokumentacji.

Lista kompetencji do poprawy objęta programem
Grupa kompetencji Kompetencje
Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze organizacji
Zarządzanie transformacją cyfrową Opracowanie modelu biznesowego Zarządzanie zmianą Zarządzanie produktem Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Marketing w gospodarce cyfrowej Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze technologii
Przedsiębiorczość technologiczna Bezpieczeństwo cyfrowe Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce1
Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze procesów
Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
Zarządzanie zintegrowanymi danymi