Czy bezpieczeństwo pracy wpływa na jakość pracy pracowników

person using forklift

Warunki pracy w zależności od branży mogą znacząco się od siebie różnić. Zarówno osoby zatrudnione w spokojnych biurach, jak i w przemyśle ciężkim, czy na stanowiskach obarczonych znacznym ryzykiem chcą czuć się w pracy komfortowo. Należyta ochrona pracowników wynika z przepisów prawnych i musi zostać zapewniona przez pracodawców. W jaki sposób realizowanie tego postulatu przekłada się na morale kadry pracowniczej i efektywność pracy? Odpowiadamy!

Jak stworzyć przyjazne środowisko pracy?

Dbanie o ochronę osób zatrudnionych w firmie należy rozpocząć od wdrożenia programu cyklicznych szkoleń z zakresu BHP. Każdy pracownik powinien zapoznać się z warunkami pracy na danym stanowisku oraz poznać potencjalne ryzyko związane z wykonywaną profesją. Należy również stworzyć optymalnie bezpieczne stanowiska pracy. Choć zdawać by się mogło, że niektóre rodzaje pracy są w pełni bezpieczne, to jednak wszędzie mogą się zdarzyć wypadki, które często są konsekwencją zaniedbań w zakresie dbałości o ochronę pracowników. Z bezpośredniej przestrzeni pracownika należy wyeliminować niebezpieczne przedmioty i wadliwe sprzęty. W swoim otoczeniu osoba zatrudniona zawsze powinna mieć zapewnione podstawowe warunki sanitarne, a także specjalną odzież czy specjalistyczne sprzęty, jeśli wymaga tego charakter pracy. 

Korzyści wynikające z bezpieczeństwa w miejscu pracy

Gdy pracownicy czują się należycie chronieni, nie pracują pod presją, a zatem teoretycznie nie popełniają wielu błędów, które mogliby popełnić pod wpływem stresu. Jest to istotne zwłaszcza na stanowiskach, które wiążą się z ogromną odpowiedzialnością, zaś nieprawidłowe wykonanie obowiązków może stanowić zagrożenie dla czyjegoś zdrowia, a nawet życia. Jeśli pracodawca dba o bezpieczeństwo swoich podwładnych, tworzy się na linii szef – kadra pracownicza relacja oparta na większym zaufaniu i wzajemnej życzliwości. Troska o dobro pracowników z pewnością zaprocentuje. Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie w swoim miejscu pracy są bardziej skoncentrowani na obowiązkach i dają z siebie maksimum zaangażowania. Bardzo dobrym rozwiązaniem w zakresie zwiększania bezpieczeństwa swoich pracowników jest dotacja z ZUS-u przeznaczona na ten właśnie cel.

Dotacje na działania BHP w firmie

Dotacje dla pracodawców pozwalają obniżyć koszty prowadzenia działalności i stanowią inwestycję w dobro zatrudnionych osób, a co za tym idzie także w przyszłość przedsiębiorstwa. W ramach oferowanych dotacji można uzyskać wsparcie na:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej, buty, skafandry

Skorzystanie z dofinansowania przygotowanego dla pracodawców przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga optymalizować działania skupione na zapewnieniu skutecznej ochrony w miejscach pracy. Wspiera to codzienną profilaktykę w zakresie minimalizowania ryzyka wypadków i niepożądanych zdarzeń w zakładach pracy. Jeśli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, na pewno kwestią priorytetową jest dla Ciebie ich bezpieczeństwo oraz podwyższanie jakości świadczonej pracy. Pomożemy Ci uzyskać środki urzędowe na działania BHP!

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies są stosowane w szczególności w celach prawidłowego świadczenia usług, analiz, statystyk. Więcej informacji o tym, a także o możliwości zmiany ustawień i uzyskasz w Polityce Prywatności Polityka Prywatności and Regulamin

Verified by MonsterInsights