Asertywność

Bony Sukcesu

Asertywność - więcej niż mówienie nie

Próby wytłumaczenia pojęcia asertywności często kończą się stwierdzeniem, że jest to umiejętność pewnego mówienia nie. W rzeczywistości asertywność jest czymś znacznie szerszym – jest pewną umiejętnością, ale też cechą i postawą. Sama zdolność odmawiania jest ważna, ale nie zawsze oznacza asertywność. Warto o tym pamiętać, szczególnie budującrelacje w pracy.

Bony Sukcesu

Czym więc jest asertywność?

Asertywność to umiejętność zadawania pytań, wyrażania prośby, swoich uczuć, uwag, opinii w sposób otwarty, pełen szacunku wobec odbiorcy oraz siebie. To postawa, w której podstawowym założeniem jest to, że zarówno my, jak i nasi interlokutorzy jesteśmy równi, wymagamy tyle samo uwagi i szacunku. Komunikacja osoby asertywnej nie jest agresywna, nie narusza bezpieczeństwa twarzy żadnej ze stron. To nie tylko odpowiednie, grzeczne odmawianie, ale także przemyślane mówienie tak. Oznacza to postępowanie w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami, ale też z szacunkiem wobec drugiej strony.

W przypadku konfliktu osoby asertywne pamiętają o tym, że potrzeby i prawa oponenta są równie ważne jak ich własne. Zostawiają przestrzeń na poznanie swoich punktów widzenia i są otwarci na poszukiwanie porozumienia.

Bony Sukcesu

Asertywna krytyka

Asertywność to także umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, opinii i pochwał.

Związane jest to z umiejętnością budowania własnej przestrzeni oraz respektowania granic innych.

W asertywnym wyrażaniu opinii mogą pomóc Ci wyrażenia takie jak:

  • moim zdaniem,
  • szanuję twoją opinię, ja uważam jednak, że,
  • moje odczucia są takie, a jakie są twoje?

Warto pamiętać też, że w argumentowaniu powinniśmy posługiwać się konkretnymi uzasadnieniami. Nawet, jeśli konflikt zaczyna przybierać formę kłótni, asertywność pomaga na zapanowanie nad sytuacją przez umiejętne wyrażanie próśb i swoich uczuć.

Bony Sukcesu

Co daje nam postawa asertywna?

Asertywność stawia nasze potrzeby na równi z potrzebami innych – chroni więc przed wykorzystywaniem. Decyzje osoby asertywnej są wynikiem realnego wyboru opartego na jej potrzebach, a nie na wewnętrznym poczuciu winy czy strachu. Wspiera to poczucie własnej wartości oraz wzbudza szacunek. W budowaniu relacji pomaga uzyskać wzajemne zaufanie. Stawia granice i tworzy przestrzeń na własne potrzeby, dzięki czemu pozwala na skuteczne dążenie w obranym kierunku – zachowując jednak szacunek wobec innych i dobre relacje. To wszystko daje ogrom możliwości rozwoju nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym.

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies są stosowane w szczególności w celach prawidłowego świadczenia usług, analiz, statystyk. Więcej informacji o tym, a także o możliwości zmiany ustawień i uzyskasz w Polityce Prywatności Polityka Prywatności and Regulamin

Verified by MonsterInsights